Het is winter! Welkom bij àMidi HRM & Mediation

àMidi is sinds 2005 gespecialiseerd in HRM & Mediation. Opdrachtgevers van àMidi zijn organisaties zowel in de profit als in de non-profit sector. àMidi is uw HR- sparringpartner en adviseur. Niet alleen aan de
bestuurstafel, maar ook in praktische en uitvoerende zin, wanneer u de gewenste HR instrumenten in uw onderneming implementeert en borgt.


Samen met àMidi: op weg naar beter!

Human Resource Management

Werknemers doen er toe bij het realiseren van succes. Zij zijn de belangrijkste bron in uw organisatie en van strategisch belang. “De juiste mens op de juiste plaats” is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als uw werknemer nu op de juiste plaats wordt ingezet, hoeveel perspectief biedt dit dan voor de toekomst?  En niet alleen voor één werknemer maar voor uw hele personeelsbestand?

Wat zijn eigenlijk de vooruitzichten  en doelstellingen voor uw organisatie de komende jaren?
Wat moet er veranderen en/of verbeteren om die doelstellingen te halen?

àMidi heeft de mogelijkheid verandering- en of verbetertrajecten binnen uw organisatie  te begeleiden en de personeelsinstrumenten te ontwikkelen die nodig zijn voor de volgende stap naar een evenwichtige professionele performance van  mens en organisatie.

àMidi stemt de werkzaamheden af op uw wensen. Waar nodig wordt samengewerkt met andere specialisten op de volgende HR onderdelen:

  • Werving & Selectie
  • Strategische Personeelsplanning
  • Beloning en Functiewaardering
  • Competentiemangement
  • Opleiding en Loopbaanbegeleiding
  • Ziekte & Reintegratie
  • Ontslag & Outplacementbegeleiding

Met àMidi op weg naar gemotiveerde medewerkers

MEDIATION

Een zakelijk conflict? Een flinke onenigheid tussen medewerkers binnen uw organisatie? Een echtelijke ruzie? Een hoogoplopende strijd  binnen het bestuur? Last van treiterende buren ? Noem het maar op, waar mensen met elkaar te maken hebben duiken conflicten op.
                      
Conflicten die voortslepen kunnen de relatie ernstig verstoren. Erger nog, wanneer conflicten niet aangepakt worden verharden de standpunten zich en drijven partijen steeds verder uit elkaar. Zien u en de andere partij nog een laatste mogelijkheid om uit de impasse te komen zonder een advocaat of rechter, denk dan eens aan mediation.

 

Iedereen kan een mediator inschakelen. Mediation is vrijwillig en de informatie tijdens de mediation-bijeenkomst blijft vertrouwelijk. Met mediation blijven de partijen zelf aan het roer om de oplossing te vinden die het beste aansluit bij hun specifieke situatie. De mediator is de onafhankelijke derde. Hij/zij is ervaren, deskundig, stelt zich neutraal op en is bovenal onpartijdig.

U HEBT ONS GEVONDEN

Hoe nu verder? Graag zouden wij u persoonlijk overtuigen dat we veel kunnen betekenen voor uw organisatie. Neem daarom even contact met ons op.

àMidi
Gerry Prinsen
Spoorstraat 27
7051 CG Varsseveld

T 06-2955 0203
E info@amidi.nl

Gerry Prinsen op LinkedIn